Lånevillkor

LÅNEVILLKOR

Överenskommelse om tekniklån

 

Vid lån av utrustning skrivs ett avtal mellan låntagaren och Örebro Filmförening. Tekniken hämtas hos och återlämnas till Örebro Filmförening på Klostergatan 34 i Örebro.

 

I samband med avhämtning och återlämning ska tekniken gås igenom av både låntagaren och teknikansvarig på Örebro Filmförening. Detta för att båda parter ska vara överens om skicket på tekniken som lånas ut. Tekniken kan maximalt lånas ut på en period av 1 vecka i taget. 

 

Låntagaren ansvarar för att ha försäkring som täcker tekniken under låneperioden. Eventuella reparations- och ersättningskostnader orsakade på grund av oaktsamhet kommer debiteras låntagaren. Örebro Filmförening förbehåller sig även rätten att neka ett framtida utlån om låntagaren tidigare varit oaktsam eller inte hållit den överenskomna låneperioden.

 

 

Samarbete med Bilda

 

Örebro Filmförening samarbetar med studieförbundet Bilda. Filmföreningen hjälper låntagaren att starta studiecirkel och låntagaren förhåller sig till att rapportera studietimmar för användandet av utrustningen.

 

 

Villkor för lånet

 

I filmproduktioner gäller att "Region Örebro län - Film i Örebro Län", "Örebro Filmförening", "Bilda" och "Allmänna Arvsfonden" ska omnämnas i eftertext, på affisch samt annat kommunikationsmaterial. Logotyper tillhandahålls av kontaktperson på Örebro Filmförening.

 

Den färdiga filmen skall redovisas till Örebro Filmförening som en högupplöst filmfil. Antingen via mail eller webb alternativt bränd på en DVD-skiva för arkivering av filmer skapade med hjälp av filmföreningen. Örebro Filmförening kräver dock ingen visningsrätt av filmen utan kontaktar filmaren om visningsrätt innan filmen visas i något sammanhang. Om låntagaren är under 18 år ska målsman både listas och skrivas på som lånetagare.


-Tekniken är avsedd för fiktions- och dokumentärfilmsproduktioner av regionala filmskapare.


-Teknik lånas inte ut till kommersiella produktioner (uppdragsfilm, reklam, informationsfilm etc)


-Tekniken som lånas genom Örebro Filmförening kräver medlemskap och studiecirkel via Bilda


-Teknik som lånas ut av Region Örebro län/Film i Örebro län kräver ej medlemskap i Örebro Filmförening och kräver heller inte studiecirkel via Bilda

unsplash