Kick Filmfestival

EN FESTIVAL SOM TROR PÅ FILM I ÖREBRO LÄN

Kick Filmfestival är en mötesplats där vi ses för att fira filmskapande i Örebro Län och visa lokalt producerade filmer för en härlig publik!


Kick Filmfestival kommer har sin utgångspunkt på Kulturkvarteret i Örebro stad och kommer att hållas den 16 september 2023. Kulturkvarteret är en utmärkt mötesplats med sina fantastiska visningsmöjligheter samt goda mingelytor. Vi hoppas skapa en årlig fest för alla inblandade!


Under festivalen prisas filmer i flera klasser. Bland dessa BÄSTA FILMsom utses av både jury och publik. Dessutom kvalificeras filmer vidare till NOVEMBERFESTIVALEN (Arena för ung svensk film, för regissörer mellan 16-26 år) och NOOMARATON (Riksfinalen i att göra film på 24 timmar).


Observera att filmer till NOOMARATON inte anmäls via Kick Filmfestival, utan via Region Örebro län. Länk:www.regionorebrolan.se/noomaraton


Deadline för att anmäla film är 18 augusti 2023.


För mer information om festivalen och hur du anmäler din film besök festivalens hemsida!