Viva Projektet

Viva Projektet

- Filmprojekt i sydnärke

2021 har Örebro Filmförening startat ett projekt kallat Viva Projektet med hjälp av Leader som pågår fram till juni 2022. 


Genom projektet kommer unga filmskapare i sydnärke stödjas i form av nätverk, handledning och utrustning för att genomföra kortfilmsprojekt. Projektet inkluderar även en filmfestival skapad tillsammans med deltagarna.


Viva kommer fokusera på ungdomar och unga vuxna som vill vara med och skapa filmer om deras hembygder, samt skapa en mötesplats för filmskapare utanför storstaden.

Leader

Leader är en metod inom EU som går ut på att ideell, offentlig och privat sektor går ihop och arbetar för att stärka landsbygdens ekonomi och utveckla hembygden.


Metoden kallas även Lokalt Ledd Utveckling och grundas i tanken att de som bor och jobbar inom ett område är bäst lämpade att utveckla det.

unsplash