Viva Festivalen

Viva Festivalen 

Som del av Viva Projektet har Örebro Filmförening skapat en Film- och Kulturfestival som kommer äga rum på Sjöängen i Askersund, den 6-7 maj. 


Viva Festivalen kommer bland annat bjuda på visning av kortfilmer som är skapade inom projektet med deltagare från olika delar av länet, konst från aniAra i Hallsberg, samt musikframträdanden från Alléskolan, Vertigaux, och Tribe Friday som nyligen varit med i Melodifestivalen kommer inviga festivalen.


Festvalen kommer vara en mötesplats för filmskapare och kulturarbetare inom Sydnärke.