Nyheter

Nyheter

Årsmöte 2024

Utlysning av årsmöte:


Lördagen den 6 april 2024, kl 12.00.


Plats: Bio Roxy, cafeet (Olaigatan 19, 703 61 Örebro)


Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 mars 2024.


Skickas till: martin@orebrofilmforening.se 

Årsmöte

Utlysning av årsmöte:

Fredag den 28 april 2023, kl 16.00.


Plats: Klostergatan 34, ingång vid parkeringen, Bildas lokaler.


Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 21 april 2023.

Skickas till: ake@orebrofilmforening.se

Årsmöte

Utlysning av årsmöte:

Onsdag den 27 april 2022, kl 18.00.


Plats: Klostergatan 34, ingång vid parkeringen, Bildas lokaler.


Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 20 april 2022.

Skickas till: ake@liveatheart.se

Årsmöte

UTLYSNING av ÅRSMÖTE

2021-03-28, kl. 15:00

Plats: Via Zoom


Årsbokslut


Verksamhetsberättelse


Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 21 mars 2021.

Skickas till ake@liveatheart.se

Årsmöte

UTLYSNING av ÅRSMÖTE

2020-04-19, kl. 14:00

på Klostergatan 35


OM du inte kan delta fysiskt så erbjuder vi dig en digital zoom-anslutning.

Klicka på bifogade länk: Meeting ID 193-562-981 / https://oru-se.zoom.us/j/193562981

 

För att ladda ned zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-


Årsbokslut finns här: Årsbokslut


Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 12 april 2020.

Skickas till annika.gardhorn@oru.se

Kallelse till extra stämma


Kallelse till extra stämma

2019-09-19

kl. 08.00-08.15 ca

Plats: Eyra Media, Klostergatan 35, Örebro.


  1. Val av ordförande för mötet

  2. Ordförande utser mötessekreterare

  3. Val av justerare

  4. Mötets behöriga utlysande

  5. Godkännande av dagordning

  6. Godkännande av röstlängd

  7. Val av ny styrelsemedlem (Valberedningens förslag: Johan Ahlberg)

  8. Mötet avslutas


Välkomna!

unsplash