Nyheter

Nyheter

Årsmöte

UTLYSNING av ÅRSMÖTE

2018-04-14, kl. 15:00-16:00

på Bio Roxy

 

Motioner ska vara ordföranden tillhanda senast en vecka innan mötet (2019-04-07). Motioner skickas till asa.jernudd@oru.se

Kallelse till extra stämma


Kallelse till extra stämma

2019-09-19

kl. 08.00-08.15 ca

Plats: Eyra Media, Klostergatan 35, Örebro.


  1. Val av ordförande för mötet

  2. Ordförande utser mötessekreterare

  3. Val av justerare

  4. Mötets behöriga utlysande

  5. Godkännande av dagordning

  6. Godkännande av röstlängd

  7. Val av ny styrelsemedlem (Valberedningens förslag: Johan Ahlberg)

  8. Mötet avslutas


Välkomna!

© Örebro Filmförening 2019, All Rights Reserved