Nyheter

Nyheter

Årsmöte

UTLYSNING av ÅRSMÖTE

2018-04-14, kl. 15:00-16:00

på Bio Roxy

 

Motioner ska vara ordföranden tillhanda senast en vecka innan mötet (2019-04-07). Motioner skickas till asa.jernudd@oru.se

© Örebro Filmförening 2019, All Rights Reserved