Produktionsverkstad

PRODUKTIONSVERKSTAD

Under en inspelning är det viktigt att, som en del i ett produktionsteam, ha kunskap av så många delar av en produktion som möjligt. Dels för att ha förståelse för vad varje teammedlem gör samt för att förenkla samarbetet teamet emellan.

 

I produktionsverkstaden får deltagarna lära sig vilka funktionsroller som finns på en inspelningsplats och vad de gör, samt vad de olika delarna i en produktionsprocess består av.

© Örebro Filmförening 2019, All Rights Reserved