Producentverkstad

PRODUCENTVERKSTAD

Producentens roll i en filmproduktion är viktigare än någonsin. Som producent ska du inte bara planera filmproduktionen utan också hitta finansiering och personer som kan och vill arbeta med filmen.

 

Ofta är rollfördelningen i ett filmprojekt att regissören har det konstnärliga ansvaret medan producenten bär ansvaret för att projektet ska gå att genomföra. Producentverkstaden utgår från filmproduktion men fungerar även på musikproduktion och teater.

 

Här får deltagarna lära sig om hur man går från idé till färdig film och vad som krävs av en producent för att en filmproduktion ska kunna slutföras.

© Örebro Filmförening 2019, All Rights Reserved