Filmbron

FILMBRON

2017 fick Örebro Filmförening stöd från Allmänna Arvsfonden för projektet Filmbron som stödjer en stor del av föreningens verksamhet.

 

Projektet går ut på att unga filmare ska ges stöd i form av utbildning, handledning, utrustning och mötesplatser för att kunna ta steget vidare och våga satsa på ett arbete inom film.

 

Filmbron kommer särskilt att fokusera på att nå ut till och engagera nyanlända ungdomar och unga kvinnor med ett filmintresse.

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

Allmänna Arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer - så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar, och personer med funktionsvariationer.

 

Arvsfondens pengar har både gjort, och fortsätter att göra, stor skillnad då de ger bidrag till över 400 projekt årligen.

© Örebro Filmförening 2019, All Rights Reserved