Örebro Short Film Fest

Örebro Short Film Fest

Örebro Short Film Fest är en filmfest och tävling för filmare 16 år och uppåt med tydliga anknytningar till länet. Festivalen äger rum i början av september och för filmare mellan 16-26 år som bor, jobbar eller studerar i Örebroregionen kan kvalificera sig till Novemberfestivalen genom denna tävling.