Verksamhetsplan 2017

Örebro Filmförening är en ideell förening vars syfte är att främja filmkonsten i regionen Örebro län. Vi ämnar göra så genom att skapa evenemang för allmänheten samt jobba med olika verksamheter året runt för unga filmtalanger och filmare.

De verksamheter inom film som redan finns i Örebro län finns dels hos filmkonsulenten på Film i Region Örebro län samt inom olika studieförbund och mediautbilningar i länet. Dessa arbetar främst med talanger och unga filmare. Annan verksamhet som finns är den hos Filmregion Stockholm-Mälardalen som arbetar med professionell verksamhet. Mellan dessa olika typer av verksamheter finns dock ett glapp som det är mycket svårt att ta sig över och där vill föreningen verka.

Vår organisation består av en styrelse som tar beslut som ska verka utifrån önskemål från samhället i form av publik, filmarbetare och framförallt våra medlemmar. Dessa beslut verkställs sedan av föreningens arbetsgrupp.

Vårt ledord är nätverk, något som utifrån tre olika sätt ska skapas genom vår verksamhet: evenemang, utbildning och stöd.

Verksamheten ska bestå av olika evenemang såsom filmvisningar, festivaler etc. som i samarbete med olika partners ska tilltala en bredare publik och skapa engagemang runt föreningen. Verksamheten ska också skapa en regional mötesplats i Örebro där filmare ska få en chans att utbilda sig genom kurser, föreläsningar och workshops med spännande gäster från svensk och internationell filmbransch. Vi kommer också arbeta med stöd till filmare och kommer bland annat, i samarbete med Region Örebro läns filmkonsulent, ge möjlighet att få låna utrustning till eget filmskapande. Vi samarbetar dessutom nära med Bio Roxy där det finns möjlighet att visa filmer på riktig biograf.

Örebro Filmförening har även i samarbete med Live at Heart skapat ett projekt efter samma modell som Live at Hearts ”Scandinavian center of live music” som med sin årliga verksamhet ska ställa in siktet på den årliga festivalen med avdelningen Film at Heart som är en mötesplats där nationell och internationell filmbransch ges förutsättningarna att diskutera nya spännande samarbeten och projekt.

Inför 2017 ser vi stora möjligheter till djupare samarbeten med Örebro Universitet, Örebro kompaniet, olika media-gymnasier och studieförbund som alla skapar möjligheter att bredda verksamhetens genomslag och bygga en stadig grund för föreningen. Vi ska även börja se över olika sätt att jobba med integration i samband med film.

Vi ses!

Mvh

Örebro Filmförening