Lånevillkor

LÅNEVILLKOR

Överenskommelse om tekniklån

 

Vid lån av utrustning skrivs ett avtal mellan låntagaren och Örebro Filmförening. Tekniken hämtas hos och återlämnas till Örebro Filmförening på Klostergatan 35 i Örebro.

 

I samband med avhämtning och återlämning ska tekniken gås igenom av både låntagaren och teknikansvarig på Örebro Filmförening. Detta för att båda parter ska vara överens om skicket på tekniken som lånas ut. Tekniken kan maximalt lånas ut på en period av 1 vecka i taget. 

 

Låntagaren ansvarar för att ha försäkring som täcker tekniken under låneperioden. Eventuella reparations- och ersättningskostnader orsakade på grund av oaktsamhet kommer debiteras låntagaren. Örebro Filmförening förbehåller sig även rätten att neka ett framtida utlån om låntagaren tidigare varit oaktsam eller inte hållit den överenskomna låneperioden.

 

 

Rutin för utlån

 

Vid upphämtning av utrustning vid ett utlån kommer den önskade tekniken att gås igenom med låntagaren i syfte om att säkerställa utrustningens skick samt funktionalitet. Samma procedur kommer att genomföras vid inlämning av utrustningen. Denna procedur beräknas ta cirka 15 minuter per tillfälle.

 

 

Villkor för lånet

 

I filmproduktioner gäller att "Region Örebro län - Film i Örebro Län", "Örebro Filmförening" och "Filmbron med stöd av Allmänna Arvsfonden" ska omnämnas i eftertext, på affisch samt annat kommunikationsmaterial. Logotyper tillhandahålls av kontaktperson på Örebro Filmförening.

 

Den färdiga filmen skall redovisas till Örebro Filmförening som en högupplöst filmfil. Antingen via mail eller webb alternativt bränd på en DVD-skiva för arkivering av filmer skapade med hjälp av filmföreningen. Örebro Filmförening kräver dock ingen visningsrätt av filmen utan kontaktar filmaren om visningsrätt innan filmen visas i något sammanhang. Om låntagaren är under 18 år ska målsman både listas och skrivas på som lånetagare.

© Örebro Filmförening 2019, All Rights Reserved