Producentrummet

PRODUCENTRUMMET

Producentrummet är en ny del av producentverkstaden som riktas mot de som kommit en vit på vägen i sitt filmskapande. I denna kurs kommer deltagarna att komma in med ett eget filmprojekt som de under kursens gång kommer att få hjälp att utveckla.

 

Under kursen kommer deltagarna kunna utbyta erfarenheter och tips i samband med utvecklingen av deras respektive filmprojekt.

 

Kursen kommer att avslutas med ett besök på Göteborg Film Festival.

© Örebro Filmförening 2019, All Rights Reserved