REGLER

UTRUSTNING - REGLER

I samband med avhämtning och återlämning ska tekniken gås igenom av både låntagaren och teknikansvarig på Örebro Filmförening. Detta för att båda parter ska vara överens om skicket på tekniken som lånas ut. Tekniken kan maximalt lånas ut på en period av 1 vecka i taget. Låntagaren ansvarar för att ha försäkringar som täcker tekniken under låneperioden. Eventuella reparations- och ersättnings-kostnader orsakade på grund av oaktsamhet kan debiteras låntagaren.Rutin för utlån

Vid upphämtning av utrustning vid ett utlån kommer den önskade tekniken att gås igenom med låntagaren i syfte om att säkerställa utrustningens skick samt funktionalitet. Samma procedur kommer att genomföras vid inlämning av utrustningen. Denna procedur beräknas ta cirka 15 minuter per tillfälle.Villkor för lånet

I filmproduktioner gäller att "Region Örebro län - Film i Örebro Län", "Örebro Filmförening" och "Filmbron med stöd av Allmänna Arvsfonden" ska omnämnas i eftertext, på affisch samt annat kommunikationsmaterial. Logotyper tillhandahålls av kontaktperson på Örebro Filmförening.


Den färdiga filmen skall redovisas till Örebro Filmförening som en högupplöst filmfil. Antingen via mail eller webb alternativt bränd på en DVD-skiva för arkivering av filmer skapade med hjälp av filmföreningen.Örebro Filmförening kräver dock ingen visningsrätt av filmen utan kontaktar filmaren om visningsrätt innan filmen visas i något sammanhang.


Om låntagaren är under 18 år ska målsman både listas och skrivas på som lånetagare.

KORT OM OSSVi är en ideell förening som så långt tillbaka som 1997 jobbat med att främja film på alla sätt i Örebro Län. I år tar vi ytterligare ett steg framåt och kommer förutom att anordna vår årliga festival att inleda olika typer av filmverksamhet året runt!

+46 (0) 762 64 20 74


info@orebrofilmforening.se


Klostergatan 35, 703 61 Örebro

© Copyright. All Rights Reserved.