REGLER

UTRUSTNING - REGLER

 

I samband med avhämtning och återlämning ska tekniken gås igenom av både låntagaren och

teknikansvarig på Örebro Filmförening. Detta för att båda parter ska vara överens om skicket på tekniken

som lånas ut. Tekniken kan maximalt lånas ut på en period av 1 vecka i taget.

Låntagaren ansvarar för att ha försäkringar som täcker tekniken under låneperioden. Eventuella

reparations- och ersättningskostnader orsakade på grund av oaktsamhet kan debiteras låntagaren.

 

Rutin för utlån

Vid upphämtning av utrustning vid ett utlån kommer den önskade tekniken att gås igenom med låntagaren

i syfte om att säkerställa utrustningens skick samt funktionalitet. Samma procedur kommer att genomföras

vid inlämning av utrustningen. Denna procedur beräknas ta cirka 15 minuter per tillfälle.

 

Villkor för lånet

I filmproduktioner gäller att "Region Örebro län - Film i Örebro Län", "Örebro Filmförening" och "Filmbron

med stöd av Allmänna Arvsfonden" ska omnämnas i eftertext, på affisch samt annat

kommunikationsmaterial. Logotyper tillhandahålls av kontaktperson på Örebro Filmförening.

 

Den färdiga filmen skall redovisas till Örebro Filmförening som en högupplöst filmfil. Antingen via mail eller

webb alternativt bränd på en DVD-skiva för arkivering av filmer skapade med hjälp av filmföreningen.

Örebro Filmförening kräver dock ingen visningsrätt av filmen utan kontaktar filmaren om visningsrätt innan

filmen visas i något sammanhang.

 

Om låntagaren är under 18 år ska målsman både listas och skrivas på som lånetagare.

 

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.