UTBILDNINGAR

UTBILDNINGAR


Örebro Filmförening jobbar långsiktigt med att uppmuntra filmskapandet hos de som har ett filmintresse. Oavsett din tidigare erfarenhet inom filmmediet erbjuds du en möjlighet att utveckla dina kunskaper inom film. Vare sig du tittar på en film i månaden med familjen eller är aktivt ute och filmar..


Dessa utbildningar ska stödja filmintresset som du redan har och inspirera dig till att göra något ytterligare med det. Film är ett kollaborativt medium där ett flertal personer gemensamt skapar något. Därför är dessa utbildningar viktiga när det kommer till bygget av ett närvärk där vi tillsammans kan diskutera idéer och hjälpa varandra inom och utanför ett filmprojekt.


För att gå dessa utbildningar krävs ingen tidigare bakgrund inom film. Det enda som krävs är ett medlemskap inom Örebro Filmförening. Du kan bli medlem HÄR.Aktiv information om våra utbildningar kommer hittar du på vår Facebooksida.


Manusverkstad

Förmågan att berätta historier ligger till grunden för alla filmer. Som manusförfattare för film finns dock saker du bör känna till för att din text ska överföras på bästa sätt till den vita duken.


Här får deltagarna lära sig hur man jobbar med sin kreativitet, hur man strukturerar ett filmmanus och vilka byggstenar som manuset ska vila på!


Örebro Filmförening vill med manusverkstadens olika delar bygga en bro för aspirerande manusförfattare in i branschen. Vid medverkan under manusverkstadens möten står man automatiskt under hederskoden om att inte använda de andra deltagarnas manus för egen nytta eller sprida dem på något sätt utanför gruppen.


Kursledare är Martin Sörensen som är utbildad filmvetare på Örebro Universitet.


Denna kurs är en del av Örebro Filmförenings utvecklingsprojekt Filmbron som finansieras

av Allmänna Arvsfonden.


MANUSWORKSHOPS


Dessa träffar är till för de som vill lära sig mer om olika områden inom manusskrivandet och vill få testa på praktiska övningar knutna till dessa områden. Vi kommer prata om följande områden under höstterminen 2018:


26 september: Hur man bygger upp en scen


24 oktober: Hur man bygger upp en karaktär


28 november: Hur man bygger upp en berättelse


MANUSHELG


Örebro Filmförening öppnar dörrarna så att våra medlemmar kan besöka vårt kontor och sitta och skriva tillsammans. Datum för manushelg höstterminen 2018 är:


17 - 18 november


Vi kommer även hålla manusworkshops under helgens gång för att sporra kreativiteten och bjuda in en gäst med manusanknytning.


KORTFILMSRUMMET (ANMÄLAN HAR STÄNGT)


Start: 20 september


Denna kurs är öppen för ansökan upp till 4 deltagare.


Dessa deltagare ska tillsammans med kursledare Martin Sörensen ses vid nio tillfällen – framförallt kvällstid på torsdagar - under höstterminen för att skriva ett kortfilmsmanus tillsammans ämnat att produceras av Örebro Filmförening våren 2019.


Ansökan om att delta skickas in inför terminsstart med deadline 31 augusti till:


martin@orebrofilmforening.se


I ansökan ska det finnas med följande:


1.Kort beskrivning av dig själv

2.Din erfarenhet av manusskrivande

3.En kort pitch på en kortfilmsidé 


MANUSRUMMET (ANMÄLAN HAR STÄNGT)


Start: 18 september


Denna kurs öppen för ansökan upp till 4 manusprojekt (max två deltagare per projekt).


Skrivrummet är ämnat för att skapa en arbetsrutin och utveckling av ett eget manus under höstterminen 2018 med sikte på att besöka Göteborg Film Festival 2019.


Vid tio tillfällen – framförallt kvällstid på tisdagar - kommer föreningens kontor stå öppet för att skapa en kontinuerlig tid och plats för deltagarna att skriva. Två av dessa tio tillfällen kommer bestå av feedbackmöten där deltagarna läser varandras projekt.


Skrivrummet kommer även få besök av en gäst med manusanknytning under terminen och ska under januari delta i en manusreading där deltagarnas manus blir upplästa av skådespelare inför producenter och publik.


Ansökan om att delta skickas in inför terminsstart med deadline 31 augusti till:


martin@orebrofilmforening.se


I ansökan ska det finnas med följande:


1.Kort beskrivning av dig/er själva

2.Kort beskrivning av ditt/ert projektProducentverkstad

Producentens roll i en filmproduktion är viktigare än någonsin. Som producent ska du inte bara planera filmproduktionen utan också hitta finansiering och människor som kan och vill arbeta med filmen.


Ofta är rollfördelningen i ett filmprojekt att regissören har det konstnärliga ansvaret medan producenten bär ansvaret för att projektet ska gå att genomföra. Producentverkstaden utgår från filmproduktion men fungerar lika bra på musikproduktion och teater.


Kursledare är Åke Lundström som är projektledare för Filmbron, VD för Live at Heart men som också producerar film för TV i sitt bolag Eyra Media och har arbetat med finansiering av filmer som Män som hatar kvinnor, Arne Dahl-serien, Maria Lang-serien och Himlen är oskyldigt blå.


Denna kurs är en del av Örebro Filmförenings utvecklingsprojekt Filmbron som finansieras

av Allmänna Arvsfonden.


PRODUCENTFÖRELÄSNINGAR


Dessa föreläsningar är till för de som vill lära sig mer om olika områden angående att producera film. Vi kommer ha föreläsningar om följande ämnen under höstterminen 2018:


9 oktober: Hur man leder ett projekt


13 november: Hur man lägger upp en budget


15 januari: Hur man pitchar ett projekt


PRODUCENTRUMMET (ANMÄLAN HAR STÄNGT)


Start: 2 oktober


Denna kurs är öppen för ansökan upp till 4 filmprojekt (max två deltagare per projekt).


Producentrummet är ämnat för att kunna utbyta erfarenheter och tips i samband med utvecklingen av respektive filmprojekt under höstterminen 2018.


Kursen innehåller sammanlagt tre träffar med sikte på att besöka Göteborg Film Festival 2019!


Ansökan om att delta skickas in inför terminsstart med deadline 24 september till:


martin@orebrofilmforening.se


I ansökan ska det finnas med följande:


1.Kort beskrivning av dig/er själva

2.Kort beskrivning av ditt/ert projekt


PUSH

Att uppmuntra mångfald inom våra nätverk och verksamheter är något vi på Örebro

Filmförening jobbar hårt med för att på sikt skapa ett starkare kulturellt utbyte inom Örebro

län.


PUSH är vår nya satsning för att försöka engagera fler unga kvinnor att träffas, diskutera och skapa film tillsammans med stöd av föreningens resurser.


Kursledare är Marim Shamasha som förutom att vara produktionsansvarig på Örebro

Filmförening även jobbar som producent och redigerare på produktionsbolaget Eyra Media.


Denna kurs är en del av Örebro Filmförenings utvecklingsprojekt Filmbron som finansieras

av Allmänna Arvsfonden.


TRÄFFAR


Dessa träffar kommer att bestå av samtal kring ett filmrelaterat tema som deltagarna på

förhand bestämt tillsammans. Träffar för PUSH under höstterminen 2018 bestäms från gång till gång inom gruppen - så vid intresse anmäl dig till:


marim@orebrofilmforening.se


Produktionsverkstad

Under en inspelning är det viktigt att, som en del i ett produktionsteam, ha kunskap av så

många delar av en produktion som möjligt. Dels för att ha förståelse för vad varje

teammedlem gör samt för att förenkla ett samarbete teamet emellan under inspelning.


I produktionsverkstaden får deltagarna lära sig vilka funktionsroller som finns på en

inspelningsplats och vad de gör, men också dyka djupare in i både fotoarbetet och

ljudinspelningen samt klipprocessen av en film.


Kursledare är Marim Shamasha som förutom att vara produktionsansvarig på Örebro

Filmförening även jobbar som producent och redigerare på produktionsbolaget Eyra Media.


Denna kurs är en del av Örebro Filmförenings utvecklingsprojekt Filmbron som finansieras

av Allmänna Arvsfonden.


PRODUKTIONSWORKSHOP


Dessa träffar är till för de som vill lära sig mer om olika områden inom filmproduktion och

vill få testa på praktiska övningar knutna till dessa områden. Vi kommer prata om följande

områden (på kvällstid) under höstterminen 2018:


Hur ser en produktion ut: 19 september


Ljudarbete: 7 november


Klippning: 5 december

Håll dig uppdaterad om vilka utbildningar som pågår på vår Facebooksida!


Om den utbildning som du är intresserad av inte visas eller om du har tips om en ny utbildning som du skulle vilja att Örebro Filmförening erbjöd var vänlig att kontakta oss!

KORT OM OSSVi är en ideell förening som så långt tillbaka som 1997 jobbat med att främja film på alla sätt i Örebro Län. I år tar vi ytterligare ett steg framåt och kommer förutom att anordna vår årliga festival att inleda olika typer av filmverksamhet året runt!

+46 (0) 762 64 20 74


info@orebrofilmforening.se


Klostergatan 35, 703 61 Örebro

© Copyright. All Rights Reserved.