Styrelsen

Styrelsen består av följande personer:

  • Åke Lundström (Eyra Media/Live at Heart)
  • Bo Emmerik (Bio Roxy)
  • Åsa Jernudd (Örebro Universitet)
  • Peter Kjellström (Frilans)
  • Andrea Vasquez (Örebro Universitet)

Lämna en kommentar