FILMBRON

FILMBRON

Om projektetProjektet Filmbron ska skapa ett nätverk för att stärka ungdomar med filmintresse. Unga filmare ska ges stöd i form av utbildning, workshops, handledning, utrustning, kontakter och mötesplatser för att kunna ta steget vidare och våga satsa på ett arbete inom film. Särskilda ansträngningar kommer att göras för att nå ut till nyanlända ungdomar samt unga kvinnor med ett filmintresse.


Nätverket och den regionala verksamhet som byggs upp kommer att fortsatt stödjas från olika offentliga aktörer och inrymmas i Örebro Filmförenings ordinarie verksamhet.


”Det här kommer att göra att vi kan erbjuda kunskap och inspiration till många olika filmare. Nu gör vi det möjligt för fler människor att utveckla sitt filmintresse.” säger Åke Lundström, projektledare för Filmbron samt VD för Live at Heart.


Live at Heart som tagit stor del i Örebro Filmförenings engagemang kommer också att stärkas av projektstödet då mycket av Örebro Filmförenings nätverk skapas under Live at Heart-festivalen som etablerat sig som en av Sveriges största kreativa mötesplatser för filmare, musiker och branschfolk. Här är möjligheterna stora för ungdomarna inom Filmbron att visa upp sig och knyta kontakter till den etablerade branschen. 


”Under Live at Heart träffar kreatörer, filmare och musiker branschfolk och skapar viktiga nätverk och kontakter. Det känns jättebra för oss att stärka den mötesplatsen genom att skapa utrymme för flera olika människor.” säger Åke Lundström.


Åke Lundström

Projektledare Filmbron

VD Live at Heart AB


ake@orebrofilmforening.se

Om ArvsfondenAllmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Arvsfondens pengar har gjort och gör stor skillnad.


Varje år får mer än 400 projekt över hela landet stöd ur fonden. De senaste tre åren har det beviljats mer ur fonden än någonsin tidigare. År 2015 delades 642 miljoner kronor ut. I genomsnitt är det var femte ansökan som svarar upp mot Arvsfondens kriterier och får pengar för sitt projekt.


Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått stöd ur fonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,46 miljarder kronor till 2100 utvecklingsprojekt i civilsamhället. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet.

KORT OM OSSVi är en ideell förening som så långt tillbaka som 1997 jobbat med att främja film på alla sätt i Örebro Län. I år tar vi ytterligare ett steg framåt och kommer förutom att anordna vår årliga festival att inleda olika typer av filmverksamhet året runt!

+46 (0) 762 64 20 74


info@orebrofilmforening.se


Klostergatan 35, 703 61 Örebro

© Copyright. All Rights Reserved.