JOSEF

JOSEF FILMTÄVLING & FESTIVAL

Josef Filmtävling är en regional uttagningsfestival till Novemberfestivalen i Trollhättan. Filmare i åldern 16-26 år som bor, jobbar eller tillfälligt studerar i Örebroregionen kan kvalificera sig till Novemberfestivalen via denna uttagning.

REGLER I KORTHET



- Filmens regissör ska vara mellan 16 och 26 år vid tidpunkten för filmens färdigställande. Filmen kommer att tävla i någon av klasserna ”Mellanvikt” (16-19 år) eller ”Tungvikt” (20-26 år). Om filmen har flera regissörer är det åldern på den äldsta som räknas.

- Filmer som deltar i en uttagningsfestival skickas till den region där filmaren bor, jobbar eller tillfälligt studerar.

-Filmen får inte tidigare ha deltagit i Novemberfestivalen eller anmälts till någon regional uttagning till Novemberfestivalen innan 2015.

- Filmaren ansvarar för innehållet i filmen. Obs! Detta innebär att filmaren skall säkerställa att denne har rätt att till exempel använda samtlig musik, alla bilder och alla filmklipp i filmen och kunna visa hur detta säkerställts. Regelbrott leder till diskvalificering.

- Filmen får vara max 15 minuter. Tidsangivelsen måste vara exakt, inklusive för- och eftertexter och eventuella vinjetter.


2018 års Josef Filmtävling arrangeras i samarbete med Region Örebro län - Film i Örebro län och Live at Heart Film. För mer information om hur man anmäler sig besök Josef Filmtävling.

VARFÖR VARA MED?

Josef är dessutom en regional uttagning till "SM i ung film". Nämligen Novemberfestivalen i Trollhättan. Filmare i åldern 16-26 år som bor, jobbar eller tillfälligt studerar i Örebroregionen kan kvalificera sig till Novemberfestivalen via denna uttagning.


Filmare som kvalificerar sig till Novemberfestivalen bjuds på resan för att delta under riksfinalen i Trollhättan, som förutom film från hela landet bjuder på föreläsningar, workshops, studiebesök, möten, mingel och gala.


Tidigt anmälda filmer kan utöver Josef komma att väljas ut till Live At Heart Kortfilmstävling (anmälan senast 30 april), och Live At Heart Kortfilmsprogram (anmälan senast 30 juni).


Normalt visas alla anmälda filmer under Josef, men skulle det bli fler filmer anmälda än vad som finns programtid förbehåller sig arrangören rätten att göra ett urval.


FRÅGOR?


Teknikfrågor rörande dina filmfiler besvaras av Daniel eller Anders  via e-post: josef@orebrofilmforening.se


Övriga frågor kring anmälan och tävlingen besvaras av utvecklingsledare Jerry Eriksson över telefon via 019-602 72 59 eller HÄR.


VIKTIGA DATUM


1 januari - 10 augusti - Anmälan öppnar


3 september - Visning och prisutdelning under Live At Heart Film.

KORT OM OSS



Vi är en ideell förening som så långt tillbaka som 1997 jobbat med att främja film på alla sätt i Örebro Län. I år tar vi ytterligare ett steg framåt och kommer förutom att anordna vår årliga festival att inleda olika typer av filmverksamhet året runt!

+46 (0) 762 64 20 74


info@orebrofilmforening.se


Klostergatan 35, 703 61 Örebro

© Copyright. All Rights Reserved.