Manusverkstad – Workshop 2

16 oktober, 2017 - 5:30 e m

Örebro, Sverige

Årets andra workshop i manusverkstaden.
Varje månad kommer vi ha en workshop likt den här där vi kommer gå igenom och diskutera olika aspekter inom manusskrivande för film. Träffarna kommer bygga på varandra till viss del men står bra för sig själva om man inte kan närvara vid alla tillfällen. Träff 2 kommer handla om olika typer av karaktärstyper och hur vi bygger en stark karaktärsdriven berättelse!

Lämna en kommentar